ثبت سفارش

فروش پایان یک معامله نیست ، بلکه آغاز یک تعهد است.     
برای ثبت سفارش خود خواهشمندیم ابتدا متن زیر فرم را مطالعه و سپس فرم را تکمیل و ارسال فرمایید

از خریدار محترم تقاضا می شود قبل از ثبت سفارش و خرید کالا، موارد ذیل را با دقت مطالعه نماید.
 پس از ثبت سفارش، واریز ۵۰ درصد مبلغ کل محصول یا محصولات به عنوان بیعانه الزامی می باشد و به سفارشاتی که بدون پرداخت بیعانه درخواست شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پس از ثبت سفارش با یک پیامک به شماره ۰۹۱۳۲۰۳۷۳۱۰ ، واریز نقدی خود را به کارشناسان گروه پرگار اطلاع دهید تا سفارش شما در دست اقدام قرار گیرد.
هزینه ارسال محصول/ سفارش به سایر استانها و شهرستانها بر عهده خریدار می باشد.
تحویل ، نصب و یا ارسال محصول/ سفارش خریداری شده ، منوط به تسویه حساب کامل می باشد و از تحویل و یا نصب محصولی که کاملا تسویه نگردیده معذور خواهیم بود.
در صورت تسویه حساب با پرداخت چک به این نکته توجه شود که چک یا فقره چک های پرداخت شده معتبر باشد. و تا زمان پاس شدن چک های پرداخت شده، محصولات خریداری شده نزد خریدار به صورت امانت می باشد و در صورت عدم پاس شدن چک ها، فروشنده ( متصدی گروه تابلوسازی پرگار ) می تواند امانت خود را باز پس بگیرد و کلیه خسارت ها بر عهده خریدار خواهد بود.