نما فلزی (طرح کامپوزيت)

یکی از قديمی ترین نماهای زیر تابلو می باشد که به نمای فلزی (گالوانيزه ، کرکره) معروف می باشد . نحوه اجرای اين نما به این شکل است که یک چهارچوب با پروفيل صنعتی متناسب با ابعاد مور نظر ساخته شده و به شکل مساوی ورق های گالوانيزه بر روی آن خم شده و جوش داده می شوند . در مرحله بعد به کارگاه رنگ کاری کوره ای یا استاتيک منتقل شده وتوسط اپراتور پودر رنگ با تخصص لازمه بر روی آن پاشیده می شود و در مرحله نهایی به داخل کوره هدایت شده تا نگ مورد نظر بر روی زمينه پخته شود . لازم به ذکر است از رنگ اتومبیلی هم برای زمينه می توان استفاده کرد به شرط آنکه در محیط داخلی باشد که در معرض سرما ، گرما ، تابش شدید خورشید و … نباشد .

از این زمینه فبلا برای مدارس دولتی استفاده می شد که کرکره فلزی ناميده می شد.

مزایای این نوع زمینه

از لحاظ قیمت ، مناسب ترین زمينه تابلو محسوب می شود زیرا بر نماهای دیگر محدویتی در ابعاد ، دورریز( پرت ) و … ندارد . زیرا این نوع کار پشت تا پشت زمینه محاسبه می شود.
تنوع رنگ بالا و ترکیب رنگ ها در یک زمینه و سبک بودن زمینه نسبت به مابقی نماهای مدرن از جمله مزایای این نوع می باشد.