نما پولکی

یکی از مدرن ترین نما های زیر کار حروف برجسته نما پولکی نام دارد که دارای تنوع رنگ بسیار خوبی است و نحوه اجرای این نما طی مراحل زیر انجام می شود :
این نما از پنل های ۳۰*۳۰ س متر تشکیل شده که دایره های رنگی جداگانه بر روی این پنل ها مونتاژ می شوند و طبق ابعادی که باید اجرا شود پنل ها به حالت پازل کنار هم چیده و مونتاز 
می شوند ویژگی مهم این نما نسبت به بقیه نما های زیر کار تابلو این است که در اثر وزش باد دایره های رنگی تکان خورده و نمای جذابی به تابلو می دهد
نمونه کارها
نمونه کار ها
نمونه کار ها
نمونه کار ها
Previous
Next